Woensdag 20 December 2018

onderwerp: Zeeuwse 3D competitie

Beste Schutters,

Helaas hebben we moeten besluiten om geen wedstrijd meer te organiseren voor de 3D regio competitie. We zijn tot dit besluit gekomen wegens verschillende redenen. De belangrijkste redenen zijn, dat deze competitie eigenlijk exclusief is voor NHB leden, je mag als niet lid wel mee schieten maar zekerheid tot deelname heb je eigenlijk niet. Ook wordt er bij voorbaat al een officiële klasse (compound) uitgesloten van deelname. Verder heeft onze 3D commissie het idee weinig meer in te brengen te hebben, in de organisatie van  deze competitie en alleen nog een wedstrijd te organiseren voor schutters van andere verenigingen.

De Eéndracht heeft zich als vereniging altijd ten doel gesteld, om een platform te zijn voor alle schutters onafhankelijk van het gegeven van boogklasse, wel of geen bonds lidmaatschap en het organiseren van wedstrijden met een open deelname. Helaas past de 3D regio competitie niet meer binnen deze visie.

Wat betekend dit voor u als schutter. U kunt zich nog steeds aanmelden voor de regio competitie. Dat de Eéndracht geen wedstrijd voor deze competitie  organiseert, betekend niet dat u als schutter niet meer mag deelnemen! Opgeven voor de 3D regio competitie kunt u nog steeds doen via de bekende kanalen. Tevens kunt u ook nog steeds deelnemen aan onze eigen 3D club competitie, die we gezien het succes dit jaar, volgend jaar weer zullen organiseren en waar we uw hulp en inbreng zeer op prijs stellen.

M.v.g.

3D commissie en het bestuur H.B.S. de Eéndracht